MULTIAKSILNE TKANINE - SELCOM

Selcom S.r.l. je podjetje, ki proizvaja multiaxilane tkanine oz. visoko zmogljive tehnične tkanine. Za omenjene tkanine se uporabljajo steklena, ogljikova, aramidna, polivinilalkoholna(PVA) in polietilenska vlakna(PE).

Selcom je prisoten na mnogih področjih industrije, kot so navtična, vojaška in vesoljska industrija, športni program, gradbeništvo, industrija za vetrnice in za zaščitne čelade.

SELCOM tesno sodeluje z inženirji, oblikovalci in tehniki za razvoj novih tehničnih rešitev za izpolnitev celo najbolj prefinjenih in naprednih zahtevkov, ki ponujajo svoje tehnično znanje in izkušnje, pridobljene v preteklih letih.

Razvoj je prisoten tudi pri multiaksialnih tkaninah, kjer se uporabljajo vse vrste visoko zmogljivih vlaken. Multiaksilne tkanine se lahko združujejo s šivanjem niti ali jih prepletamo z dvema, tremi ali štirimi nitmi. Pri obremenitvah se izotropno deformirajo in so odporne na trganje in obrabo. Uporabljajo se predvsem v tehnične namene in izdelujejo iz steklenih, karbonskih in aramidnih vlaken.

 

Med multiaksilanimi tkaninami nudimo:

UNIDIREKCIONALNE tkanine (UNI) – je tkanina, ki je sestavljena iz večih posamičnih niti, ki so usmerjene v eno smer in prešite s poliestrsko filamentno nitjo. Dobavljivo v težah od 250 – 1000 g/m2.

BIAKSIALNA tkanina (BX) – je tkanina, ki nastane s prepletanjem dveh niti pod pravim kotom (0°, 90°), ali pod kotom ± 45° oz. ± 30°.  Dobavljivo v težah od 250 – 900 g/m2.

TRIAKSILANA tkanina (TX) – je tkanina, ki nastane s prepletanjem treh niti. Kombinacije kotov niti so 90° ±45° (TXL) ali 0° ±45° (TXT). Dobavljivo v težah od 400 – 800 g/m2.

KVADRIAKSIALNA tkanina (QX) – je tkanina, ki nastane s prepletanjem štirih niti pod koti 0°, 90° , ±45°. Dobavljivo so v težah od 600 – 2400 g/m2.

LEGENDA OZNAK:
C - karbon
E - steklo
K - kevlar (aramid)

Multiaksialne tkanine imajo številne prednosti:  
- več usmerjenosti niti v tkanini,
- višje mehanske lastnosti,
- visoko vsebnosto vlaknin, 
- možnosti kombiniranja različnih vrst vlaken (karbon, steklo, aramid),
- najbolj primerne za infuzijo.